AP commando's via WLC

Om cli commando's van de wlancontroller naar het accesspoint te sturen gebruik je de volgende commando's:

debug ap enable <Cisco AP>

debug ap command <"command"> <Cisco AP>