Certificaat WLC

Certificaten omzetten en genereren voor de WLC's.

OpenSSL als Administrator uitvoeren

Wildcard certificaat omzetten voor wlc.
pkcs12 -in xxxxx.pfx -out xxxxxx.pem
Password

Bij meerdere certificaten allemaal bij elkaar in kopieren. Beginnen met het device certificaat.

Note: WLCs support a maximum key size of 2048 bits.

OpenSSL>req -new -newkey rsa:2048 -nodes -keyout mykey.pem -out myreq.pem

OpenSSL>pkcs12 -export -in CA.pem -inkey mykey.pem -out CA.p12 -clcerts -passin pass:check123 -passout pass:check123

OpenSSL>pkcs12 -in CA.p12 -out final.pem -passin pass:check123 -passout pass:check123