CLI Guest users toevoegen

Om op de wlancontrollers met CLI guest users toe te voegen gebruik je het volgende commando:

config netuser add <naam> <password> wlan <id> usertype guest lifetime <seconden met max 31536000> description <'Guest account WK52'>

Hiermee geef je de lifetime in seconden aan en kan je tot maximaal 1 jaar vooruit precieze lifetime meegeven.