Rsync to FTP server

Rsync werkt niet met FTP

Om toch ftp te kunnen gebruiken kan je het programma curlftpfs gebruiken.

apt-get install curlftpfs

hierna

mkdir /mnt/backup-ftp

nano -w /etc/fstab
 
#At the end of the file enter the following (change to match your setup)
#curlftpfs#user:pass@ip-address /local/directory fuse rw,allow_other,uid=user-id 0 0
 
curlftpfs#ftpuser:1234@192.168.0.1 /mnt/backup-ftp fuse rw,allow_other,uid=1000 0 0
 
Save en sluit de file, hierna mount de map.
 
mount /mnt/backup-ftp

Als je het goed hebt gedaan is het nu mogelijk om deze map te gebruiken met rsync.

 

Previous page: Nano Manual Next page: Repareren mysql databases